Center for unge

 

Center for unge er en privat ejet virksomhed stiftet i 1995, der siden stiftelsen primært har arbejdet med flygtninge. I år 2000 oprettede vi et bofællesskab for unge uledsagede flygtninge, et bofællesskab der i dag er landets længst eksisterende inden for området.

Center For Unge tilbyder ophold i bofællesskab for unge uledsagede flygtninge, kontaktpersonstøtte til unge flygtninge, samt mentorstøtte til voksne flygtninge, såvel mænd som kvinder.

Der tilbydes individuel vejledning, medborgerskabsaktiviteter, lærende og sociale aktiviteter, sproglig udvikling og ophold i bofællesskab. Indsatsen tager udgangspunkt i en individuel plan.

"Modelfoto"

 

KONTAKTPERSON-støtte

Center for Unge yder kontaktpersonstøtte til unge flygtninge efter Servicelovens bestemmelser.

MENTORSTØTTE

Center for Unge yder mentorstøtte til voksne flygtninge efter Integrations- og Aktivlovens bestemmelse

BOFÆLLESKAB

Center for Unge er et anbringelsessted for unge flygtninge efter servicelovens bestemmelser.